Garaşylýan türk serialynyň premýerasynyň senesi belli boldy

Garaşylýan türk serialynyň premýerasynyň senesi belli boldy

1-nji ýanwarda “Soňky tomus” türk serialynyň premýerasy bolar. Birinji bölüm Fox teleýaýlymynda çykar diýip, kulturomania.ru habar berýär. Bu serialda baş rollary Alperen Duýmaz, Hafsanur Sanjaktutan we Ali Ataý ýerine ýetirdi. Tomaşaçylar afişasy we tizer görkezilenden soň, serialyň çykmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşdylar. Umuman, onuň muşdaklary taslamanyň ähli mahabat kampaniýasynyň hiline ýokary baha berdiler.

Aktýorlaryň biri Alperen Duýmazyň aýtmagyna görä, taslama uly üstünlik garaşýar. Filmiň baş gahrymany derňew işiniň möhüm şaýady bolmaly jenaýatkäriň ogluny gorag astyna alýar. Ol nähili howplaryň garaşýandygyny pikir etmän, onuň bilen bile Izmire gidýär.
Mundan öň Fox türk teleýaýlymy täze “Soňky tomus” serialyny anons etdi. Ýaýlymyň prodýuserleri taslamanyň ýokary reýtinge eýe boljakdygyna we tomaşaçylary özüne çekjekdigine ynanýarlar.