«Türkmen owazy» teleradioýaýlymynyň başlygy bellenildi

«Türkmen owazy» teleradioýaýlymynyň başlygy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kerwen Bäşimyradowiç Aýdogdyýew Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Türkmen owazy” teleradioýaýlymynyň başlygy wezipesine bellenildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Gurbanmämmedowiç Aşyrow Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Türkmen owazy” teleradioýaýlymynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.