Lewandowski “FourFourTwo” tarapyndan ýylyň iň gowy oýunçysy diýlip saýlandy

Lewandowski “FourFourTwo” tarapyndan ýylyň iň gowy oýunçysy diýlip saýlandy

“FourFourTwo” neşiri 2020-nji ýylyň iň gowy futbolçysyny saýlady. Ol "Bawariýanyň" hem-de Polşanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Robert Lewandowski boldy. Bu barada championat.com habar berýär.

Ses berişlige 101 ýurtdan 101 žurnalist gatnaşdy. 32 ýaşly hüjümçi 87 ses alyp, uly tapawut bilen ýeňiş gazandy. Şol bir wagtyň özünde, sanawda Lewandowskiden soň kimiň ýerleşýändigi entek belli däl.
Geçen möwsümde Lewandowski "Bawariýanyň" düzüminde üç gezek ýeňiji bolup, Germaniýanyň çempiony, Milli kubogyň ýeňijisi we Çempionlar ligasynyň ýeňijisi boldy. Şondan soň mýunhenli topary UEFA-nyň Super kubogyny aldy.
Lewandowski 2019/20 kampaniýasynda Germaniýanyň Bundesligasynda geçirilen 31 oýunda 34, Germaniýa kubogynda 5 duşuşykda 6 gol urdy, şeýle hem Çempionlar ligasynyň 10 oýnunda garşydaşlarynyň derwezesine 15 pökgi geçirdi.