2020-nji ýylda Türkmenistanyň Ukraina eksporty 62,8% ýokarlandy

2020-nji ýylda Türkmenistanyň Ukraina eksporty 62,8% ýokarlandy

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistanyň önümleriniň Ukraina eksportyny geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 62,8% ýokarlandyrdy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Dünýäde koronawirus ýokanjy başlandan soň, ilkinji aýlarda Ukraina bilen söwda pese düşüp başlady, ýöne iýul aýyndan bäri üpjünçilik ýene-de durnukly ösüşi görkezýär.
Türkmenistanyň Ukraina eksportunyň esasy bölegi mineral ýangyjyndan, nebit we onuň gaýtadan işlenen önümlerinden (48,5%) ybarat. Üpjünçiligiň ep-esli bölegini dökün (12,1%), egin-eşikler we aksessuarlar (9,9%) hem-de beýleki dokma önümleri (6,9%) düzýär