Ýaponiýa kosmosy zibillerden "arassalar"

Ýaponiýa kosmosy zibillerden "arassalar"

Ýaponiýa kosmos zibillerini arassalamak üçin 2021-nji ýylyň mart aýynda ýörite hemrany orbita iberer. Hemrany ruslaryň "Soýuz" raketa göterijisi arkaly älem giňişligine çykarmak meýilleşdirilýär diýip, Sputnik agentligi habar berýär.

Uçuş Baýkonur kosmodromyndan amala aşyrylar. Hemranyň uzynlygy we beýikligi 6 metr, ini 11 metr, agramy 175 kilograma barabar bolar.

Arassalaýjy-hemra ilkinji synag döwründe ýörite magnit panellerini ulanmak arkaly kosmos zyňyndylaryny özüne çeker. Soňra ol atmosfera girer we ýygnan zatlary bilen birlikde ýanar.

Ýaponiýa  kosmosy zyňyndylardan "arassalamak" niýetini ozal hem mälim edipdi. Şeýlelikde, Ýaponiýanyň Aerokosmiki gözleg gullugy zyňyndylary lazeriň kömegi bilen ýok edip biljek hemrany döretmegi meýilleşdirdi. Bu hemrany orbita üç ýyldan bärde uçuryp bolmajakdygy aýdylýar.