«Rönesans Holding-iň» prezidenti hyzmatdaşlyk üçin sagbolsun aýdýar

«Rönesans Holding-iň» prezidenti hyzmatdaşlyk üçin sagbolsun aýdýar

“Rönesans Holding” kompaniýasynyň prezidenti Erman Ylyjak Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hat bilen ýüzlendi.

Hususan-da, hatda şeýle diýilýär:

"Aşgabadyň ýaşaýjylary üçin ýene-de bir baýramçylyk binagärlik desgasyna öwrülen täze "Diwan" myhmanhanasynyň resmi açylyş dabarasynda duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin “Rönesans Holding" kompaniýasynyň adyndan we öz adymdan tüýs ýürekden sagbolsun aýdýaryn. Biziň kompaniýamyz bu taslamada Türkmenistanyň hyzmatdaşy bolmak hormatyna eýe boldy we biziň goşandymyz türkmen paýtagtynyň gözelligini we ajaýyplygyny artdyrar diýip umyt edýärin. Şeýle hem bahasyna ýetip bolmajak sowgat üçin — "Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri" atly ylmy işiňiziň 12-nji tomy üçin aýratyn minnetdarlygymy bildirýärin. Size tüýs ýüregimden jan saglyk, ruhubelentlik, türkmen halkyna bolsa parahatçylyk we abadançylyk arzuw edýärin!".