Müsürde El Guna halkara film festiwaly tamamlandy

Müsürde El Guna halkara film festiwaly  tamamlandy

Müsürde dördünji El Guna halkara film festiwaly tamamlandy. Dokuz gün dowam eden festiwalda dünýäniň dürli künjeklerinde düşürilen altmyşdan gowrak çeper film, 18 gysga metražly film we 10 dokumental film görkezildi diýip, Euronews habar berýär.

Gyzyl deňziniň kenaryndaky iň möhüm medeni wakalaryň biri bolan bu halkara film festiwaly koronawirus çäklendirmeleri sebäpli berk karantin çäreleriniň şertlerinde geçirildi. Pandemiýanyň ýaýramagy sebäpli köp sanly möhüm wakalar ýatyrylansoň, El Guna forumy şu ýyl Ýakyn Gündogarda geçirilen ilkinji halkara film festiwaly boldy.

"Festiwaly, esasan-da, durmuşyň dowam etmegini isleýändigimiz üçin geçirmeli diýen karara geldik. Bu umytdan nyşan, bagtdan nyşan, boýun synmaýandygymyzyň subutnamasy - kino şularyň hemmesini özünde jemleýär" - diýip, Euronews El Guna halkara film festiwalynyň esaslandyryjysy Nagib Sawirisiň sözlerini getirýär.

El Guna film festiwalynyň esasy baýragy bosniýaly režissýor Jasmila Žbaniçiň öz maşgalasyny Srebrenisadaky genosidden halas etmäge synanyşýan BMG-niň terjimeçisi hakdaky "Quo vadis, Aida?" filmine gowşuryldy. Ikinji uly baýraga bolsa "Öz derisini satan adam" filmi üçin tunisli režissýor Kauter Ben Haniýa mynasyp boldy.
El Guna halkara film festiwaly ýaş kinorežissýorlar üçin iň möhüm wakalardan biri hasaplanýar. Forumyň çäklerinde olaryň işine goldaw bermek üçin serişde ýygnaldy. Guramaçylar munuň täze ýüzleri açmaga we geljegiň kinosyny döretmäge kömek etjekdigine umyt bildirýärler.