Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişi tamamlandy

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişi tamamlandy

Türkmen ekerançylary güýzlük bugdaýyň ekişiniň tamamlanandygy barada hasabat berdiler. Şu möwsümde bugdaý 690 müň gektar meýdana ekildi.

Ekiş möwsümi bellenen möhletlerde hem-de ähli agrotehniki kadalar berjaý edilip geçirildi. Munuň özi gymmatly azyk ekininden bol hasyl alynjakdygyna güwä geçýär.
Geljek ýylda Türkmenistanda 1 million 400 müň tonna bugdaý taýýarlamak göz öňünde tutulýar.