Türkmenistanyň Mejlisi geçen ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda Karar çykardy

Türkmenistanyň Mejlisi geçen ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda Karar çykardy

Türkmenistanyň Mejlisi 2020-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda Karar çykardy. Bu barada TDH agentligi habar berýär.
Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň girdejiler boýunça 83 868 097,0 müň manat we çykdajylar boýunça 83 716 718,0 müň manat möçberinde ýerine ýetirilendigi tassyklanyldy.