Türkmenistan Gazagystanda galan raýatlaryny alyp gaýdýar

Türkmenistan Gazagystanda galan raýatlaryny alyp gaýdýar

Türkmenistan pandemiýa bilen baglylykda, dünýä döwletlerinden girizilen çäklendirmeler zerarly Gazagystanda galan raýatlaryny alyp gaýdar.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, Gazagystandaky 100 sany Türkmenistanyň raýaty 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda «Garabogaz» gözegçilik-geçiriş nokadynyň üsti bilen ýurdumyza dolanarlar.
Olar gözegçilik-geçiriş nokadynyň çäginden gurnalan hem-de Garabogaz şäherindäki hassahanada hökmany iki hepdelik karantin geçerler.