Halkara kosmos stansiýasynda kislorod alyş ulgamynda näsazlyk ýüze çykdy

Halkara kosmos stansiýasynda kislorod alyş ulgamynda näsazlyk ýüze çykdy

Halkara kosmos stansiýasynyň (HKS) rus segmentinde "Elektron-WM" kislorod alyş ulgamynyň suwy gutardy diýip, häzirki wagtda stansiýada ýerleşýän kosmonawt Anatoliý Iwanişin habar berdi. Muny INTERFAX ýetirýär.

Iwanişin NASA tarapyndan alnyp görkezilýän Uçuşlary dolandyryş merkezi (UDM) bilen geçirilen gepleşiklerde "Suw baklary boşady. Bize täzeleri gerek" -diýdi.
Suw baklary EDV-RP "Elektron-WM" kislorod alyş ulgamynda ulanylýar. Stansiýasyň ekipažy bu ulgamda ýüze çykan näsazlyklar barada habar beripdi.
Ondan öň, duşenbe güni Iwanişin, HKS-iň rus segmentinde hajathana bilen baglanyşykly meseleler barada habar beripdi. UDM-iň hünärmenleriniň pikiriçe, lagym we sanitariýa enjamlarynda köpürjik emele gelip biler. Ýerdäki hünärmenler ýagdaýa "juda ýaramaz" diýip baha berýärler.
15-nji oktýabrda Roskosmos “Elektronyň” öçürilýändigi barada habar berdi. Döwlet korporasiýasynyň habaryna görä, 17-nji oktýabrda ulgamyň işleýşi doly dikeldildi.