Emomali Rahmon Täjigistanyň prezident saýlawlarynda 90,9% ses bilen ýeňiş gazandy

Emomali Rahmon Täjigistanyň prezident saýlawlarynda 90,9% ses bilen ýeňiş gazandy

Täjigistanyň häzirki lideri Emomali Rahmon, deslapky maglumatlara görä, prezident saýlawlarynda sesleriň 90,9%-den gowragyny aldy diýip, şu gün Saýlawlar we sala salşyklar boýunça merkezi toparyň başlygy Bahtiýor ​​Hudoýorzoda aýtdy. Saýlawlara gatnaşyk sany 85.39%-e barabar boldy. Bu barada Euronews habar berýär.

"3 million 837 müň 927 adam ýa-da saýlawçylaryň 90, 92%-i Emomali Rahmona ses berdi. Deslapky maglumatlara esaslanyp, Saýlawlar we sala salşyklar boýunça merkezi topar Emomali Rahmony Täjigistanyň Prezidenti saýlandy diýip yglan etmek barada karara geldi" - diýip, Hudoýorzoda belleýär.

Täjigistanda prezident saýlawlary geçen ýekşenbe güni geçirildi. Rahmonyň bäsdeşlerinden iň köp sesi Täjigistanyň Agrar partiýasynyň başlygy Rustam Latifzoda aldy. Oňa saýlawçylaryň 3.03%-i ses berdi.
Habar berlişi ýaly, saýlaw uçastoklary sagat 20:00-da ýapyldy, ýöne saýlawlar eýýäm sagat 15:00-da, saýlawçylaryň gatnaşygy 70%-den gowrak bolanda yglan edildi. Gutarnykly netijeler, kanun boýunça, saýlawlardan soň iki hepdeden gijä galman, köpçülige aýan edilmeli.
Emomali Rahmon 1992-nji ýyldan bäri Täjigistana baştutanlyk edýär we bäşinji gezek gaýtadan saýlanýar.