2020-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasy 63,5% ýerine ýetirildi

2020-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasy 63,5% ýerine ýetirildi

2020-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasy 63,5 göterim ýerine ýetirildi. Bu barada maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisiniň barşynda 2020-nji ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabatynyň çäklerinde aýtdy.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe 9 aýyň netijeleri boýunça özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 54,2 göterimi önümçilik hem-de 45,8 göterimi durmuş we medeni maksatly binalara gönükdirildi.