Türkmen-gruzin syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmen-gruzin syýasy geňeşmeleri geçirildi

Anna güni Türkmenistan bilen Gruziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly syýasy geňeşmeler geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew, gruzin tarapyna bolsa Gruziýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Aleksandr Hwtisiaşwili ýolbaşçylyk etdiler.
Geňeşmeleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn we sebitleýin gün tertipleriniň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmen-gruzin gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hem-de syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar.
Iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijeliligi barada bellenip geçildi. Taraplar işjeň gepleşikleri dowam etmek, şol sanda, geljekki döwür üçin hyzmatdaşlygyň maksatnamalaryny bilelikde işläp düzmek barada ylalaşdylar. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnama-hukuk esasyny giňeltmek meselelerine hem seredildi.
Şeýle-de geňeşmeleriň dowamynda Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky global pandemiýa ýagdaýy zerarly biraz gowşan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň derejesine seredildi. Taraplar söwda, senagat, maýa goýum ugurlary boýunça gatnaşyklary berkitmäge ýardam edýän Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparyň duşuşyklaryny işjeňleşdirmegiň zerurlygy barada bellediler.