Türkmenistanda metjitleriň işine çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanda metjitleriň işine çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy

Sebitde we dünýäde epidemiologik ýagdaýyň durnuksyz bolmagy sebäpli, Türkmenistan dini edaralaryň — metjitleriň, zyýarat edilýän ýerleriň işini çäklendirmegiň möhletini 1-nji noýabra çenli uzaltdy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Ýatladyp geçsek, ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy öňüni alyş çäreleri hökmünde dini edaralaryň işiniň çäklendirilmegi şu ýylyň iýulynda girizildi.