Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň düzümi täzelendi

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň düzümi täzelendi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň düzümi hakynda Karara gol çekdi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 12-nji bendine laýyklykda, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň düzümine üýtgetmeleriň girizilmegi bilen baglylykda, onuň düzümi bölekleýin täzelenildi.