Robert Lewandowski möwsümiň iň gowy futbolçysy diýlip yglan edildi

Robert Lewandowski möwsümiň iň gowy futbolçysy diýlip yglan edildi

"Bawariýanyň" polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski UEFA tarapyndan 2019/20 möwsüminiň iň gowy futbolçysy diýlip saýlandy. Bu barada Sputnik gullugy habar berýär.

Möwsümiň iň gowy futbolçysynyň yglan edilmegi penşenbe güni Ženewada geçirilen dabarada bolup geçdi. Baýraga Lewandowskiden başga-da “Mançester Sitiniň” ýarym goragçysy Kewin De Bruýn we Lewandowskiniň topardaşy derwezeban Manuel Noýer hem dalaşgär görkezildi. Ilkinji gezek Kriştianu Ronaldu we Lionel Messi ilkinji üçlüge girmedi.
Möwsümiň iň gowy zenan futbolçysy diýlip bolsa Daniýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň we "Çelsiniň" hüjümçisi Pernilla Harder saýlandy.
Ýeňijiler we dalaşgärler Ýewropa ligasyna we Çempionlar ligasyna gatnaşýan klublardan 80 tälimçiden we 55 žurnalistden ybarat eminler topary tarapyndan saýlandy. Şol bir wagtyň özünde, tälimçileriň öz oýunçylaryna ses bermäge hukugy ýokdy.
Lewandowski geçen möwsüm “Bawariýanyň” düzüminde 47 oýunda 55 pökgi geçirdi. Ýeri gelende bellesek, polşaly futbolçy bu baýraga ilkinji gezek mynasyp boldy.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
UEFA "Bawariýanyň" baş tälimçisini möwsümiň iň gowy tälimçisi diýip yglan etdi