Türkmenistanyň Prezidenti Kuweýt Döwletiniň Emirine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Kuweýt Döwletiniň Emirine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabaha Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabahyň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç hatyny ýollady.

“Türkmen halky doganlyk halkyň gynanjyny paýlaşýar. Onuň Alyjenaby parasatly we öňdengörüji ýolbaşçy hökmünde, Kuweýt Döwletiniň hem-de onuň halkynyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda örän uly işleri bitirdi. Onuň ýagty ýadygärliginiň häzirki we geljekki nesilleriň kalbynda baky galjakdygyna ynanýaryn” diýlip, hatda bellenilýär.

Türkmen döwletiniň Baştutany merhumyň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna, şeýle hem Kuweýt Döwletiniň tutuş halkyna ýürekden duýgudaşlyk we medet beriji sözlerini ýetirdi.
Öň habar berşimiz ýaly, Kuweýt Döwletiniň Emiri şeýh Sabah al-Ahmed al-Jaber as-Sabah 91 ýaşynda aradan çykdy.