Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Nýu-Delä ýörite uçuş gurady

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Nýu-Delä ýörite uçuş gurady

Ýörite uçuş 26-njy sentýabrda Türkmenabadyň halkara howa menzilinden Nýu-Delä ugrady. Ol Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan guraldy.

Bu uçuşa taýýarlanylan ýörite sanawa laýyklykda, Hindistanyň raýatlary mündürildi diýip, Hindistanyň ilçihanasynyň resmi twitter hasabynda habar berilýär.
Hindistanyň ilçihanasy hem-de hyzmatdaşlygy üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine we ýerli häkimiýetlere minnetdarlyk bildirýär.