Pandemiýa zerarly Türkiýede galan türkmen raýatlary ýurdumyza getirildi

Pandemiýa zerarly Türkiýede galan türkmen raýatlary ýurdumyza getirildi

Pandemiýa zerarly Türkiýede galan watandaşlarymyzy alyp gaýdan "Türkmenhowaýollarynyň" Boeing-777-200LR ýörite uçary düýn agşam Türkmenabadyň halkara howa menziline gelip gondy.

Howa menziliniň maglumat gullugynda habar berlişi ýaly, bu ýörite uçuş Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy bilen guraldy.
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) maslahaty bilen, Türkiýeden çarter reýsinde gelen ähli raýatlar hökmany iki hepdelik karantini geçerler.
Öň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galmaga mejbur bolan ildeşlerimizi Watanymyza alyp gaýtmak üçin Russiýadan, Belarusdan we Hindistandan Türkmenabat halkara howa menziline çarter uçuşlarynyň guralandygyny habar beripdik.