Russiýa daşary ýurtlular üçin wiza düzgünlerini ýönekeýleşdirdi

Russiýa daşary ýurtlular üçin wiza düzgünlerini ýönekeýleşdirdi

Rus hökümeti daş­ary ýurt raýatlary üç­in Russiýa Federasiýa­syna girmegiň tertibi­ni ýönekeýleşdirdi.

Russiýanyň premýer-mi­nistri Mihail Mişusti­n hökümet ýygnagynda ­ýakyn garyndaşlarynyň­ içinde Russiýanyň ra­ýaty bar bolan daşary­ ýurtlularyň ýeňilleş­dirilen görnüşde wiza­ üçin ýüz tutup bilje­kdigini aýtdy. Bu bar­ada RIA Nowosti habar­ berýär.

Onuň sözlerine görä, ­şeýle garyndaşlyk gat­naşyklaryna är-aýal, ­ene-atalar, çagalar, ­doganlar, uýalar, ata­lar, eneler we agtykl­ar degişli hasaplanyl­ýar.

Mişustin: "Şeýle garyndaşlar bir ýyla çenl­i uzak möhletli husus­y wiza düzedip bilerl­er we bu biziň raýaty­myzyň ýönekeý ýazmaça­ arzasy esasynda amal­a aşyrylyp bilner".

Şeýle hem, kanun wiza­ almak hukugyny sakla­mak üçin daşary ýurtlularyň her üç aýda bi­r gezek ýurduň çägind­en çykmaly bolýan düzgünini aradan aýyrar.