Google Android operasiýa ulgamynyň 11-nji neslini çykardy

Google Android operasiýa ulgamynyň 11-nji neslini çykardy

Google mobil operasiýa ulgamynyň iň soňky wersiýasyny – Android 11-i çykardy. 2020-nji ýylda onuň talabalaýyk tanyşdyrylyşy bolmady, ýöne korporasiýa bu barada resmi YouTube kanalynda mälim etdi.

Ozal 2020-nji ýylyň dowamynda – ýazda we tomusda Android 11-iň birnäçe beta wersiýasy çykypdy. Häzirki çykarylan operasiýa ulgamy häzirlikçe Pixel 2, 3, 3A, 4 we 4A, şeýle hem OnePlus 8 we 8 Pro ýaly az sanly enjam üçin elýeterli. Soňky agzalanlar häzirlikçe diňe ABŞ, Hindistan we Ýewropa ýurtlarynda täzelemeleri alyp bilerler. Kän wagt geçmän, ol Oppo, Realme we Xiaomi-niň birnäçe modelleri üçin, birki aýdan soň bolsa beýleki öndürijiler üçin hem elýeterli bolar.
Androidiň soňky wersiýasy geçen ýylky bilen deňeşdirilende, kän bir tapawut hem edip barmaýar. Ýöne habarlaşmalardaky çatlar indi «köpürjik» görnüşinde görner we programmany açmazdan hem habarlaşmak mümkin bolar. Bu wersiýada 5G aragatnaşygynyň goldawy güýçlendirildi we amaly programmalarda gizlinlik ýokarlandyryldy.
Android 11-däki beýleki täzelikler bilen bir hatarda, operasiýa ulgamynyň interfeýsinde hem käbir ownuk üýtgeşmeler bar. Olardan emojileriň giňeldilen sanawyny, köp wezipeli goşmaça menýuny we adaty serişdeleri ulanyp ekrandan wideo ýazga almak mümkinçiligini bellemek bolar.