Ridli Skott "Gelmişek" ("Alien") filminiň üçünji bölümini surata düşürer

Ridli Skott "Gelmişek" ("Alien") filminiň üçünji bölümini surata düşürer

Amerikaly kinorežissýor Ridli Skott meşhur "Gelmişek" ("Alien") franşizasynyň dowamynyň üstünde işlenilişi barada aýtdy diýip, teleprogramma.pro habar berýär.

Ylmy-fantastik filmleriň ussady ozal hem filmiň iki bölümini - "Prometeý" we "Gelmişek: wesýet" bölümlerini köpçülige hödürläpdi. Şeýle-de bolsa, onuň niýetinde ýene bir film bardy. "Forbes" žurnalyna beren interwýusynda ol häzirki wagtda bu taslamanyň üstünde işlenilýändigini tassyklady.
Ridli Skott kosmiki jandaryň nädip dörändigini we onuň maksadynyň nämedigini aýtmagy meýilleşdirdi. Ozalky iki prikweliň kassa ýygymy tomaşaçylaryň henizem meşhur rowaýatyň dowamy bilen gyzyklanýandygyny görkezýär.
“Alien” franşizasynyň köp bölegine gatnaşan Sigurni Uiweriň taslama gaýdyp gelmekden ýüz öwrendigi öň belli boldy. Aktrisa filmde öz ýerine ýetirýän keşbi bolan Ellen Riplä pensiýa çykmaga çen boldy diýip hasap edýär.