R.Meredow Türkmenistanda diplomatik işini tamamlaýan Awstriýanyň ilçisi bilen söhbetdeşlik geçirdi

R.Meredow Türkmenistanda diplomatik işini tamamlaýan Awstriýanyň ilçisi bilen söhbetdeşlik geçirdi

25-nji awgustda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň özüniň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Nur-Soltan ş.) Gerhard Saýller bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi.

Söhbetdeşligiň barşynda Ministr türkmen-awstriýa gatnaşyklarynyň ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy ugrundaky netijeli işi we ähmiýetli goşandy üçin Ilçä minnetdarlyk sözlerini beýan etdi.
Ilçi G.Saýller öz gezeginde Türkmenistan bilen Awstriýa Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde beren hemmetaraplaýyn goldawy üçin türkmen tarapyna minnetdarlygyny bildirdi.