Twitter «TikTok» bilen birleşmek ugrunda gepleşikleri geçirýär

Twitter «TikTok» bilen birleşmek ugrunda gepleşikleri geçirýär

«Twitter» özüniň mikroblog hyzmatyny Hytaýyň ByteDance kompaniýasynyň eýeçiligindäki “TikTok” sosial ulgamy bilen birleşdirmek mümkinçiligi barada deslapky gepleşikler geçirdi. Bu barada "The Wall Street Journal" gazetine salgylanyp, TASS habar berdi.

Onuň çeşmelerine görä, "Twitter" bu sosial ulgamyň diňe amerikan segmenti bilen gyzyklanýar. “TikTok”-yň bahasy onlarça milliard dollar bolup biler, muňa bolsa amerikan kompaniýasynyň gurbunyň ýetmezligi-de mümkin. Sebäbi “Twitter”-iň bazar kapitalizasiýasy 29 milliard dollara golaýdyr.
"Twitteriň" gepleşikleri gutarnykly alyp barmaga we beýleki garşydaşlary bilen bäsleşmäge taýýarlygy barada gazetde hiç hili maglumat ýok. Sosial ulgamyň bir bölegini almak üçin bu kompaniýa uly hyzmatdaşlara mätäç bolar.
Penşenbe güni ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň "TikTok" sosial ulgamyna we "WeChat" habarlaşmasynyň ABŞ-nyň milli howpsuzlygyna döredýän howpy barada iki karara gol çekendigi habar berlipdi, bu bolsa olaryň eýeleri - Hytaýyň "ByteDance" we "Tencent" kompaniýalary bilen islendik geleşikleriň gadagan edilmegine sebäp bolýar. Resmi habara görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň administrasiýasynyň sosial ulgamdan gorkusy onuň ýolbaşçylygynyň propaganda bilen meşgullanýandygy we ulanyjy maglumatlaryny Hytaýyň häkimiýetlerine geçirýändigi bilen baglanyşykly. Gadaganlyklar kararlar çap edilenden 45 gün soň — sentýabryň ahyrynda güýje girýär.
Sosial ulgamyň Amerikan segmenti üçin "Twittere" esasy bäsdeş "Microsoft" korporasiýasydyr.