Türkmenistan — dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň sanawynda

Türkmenistan — dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň sanawynda

Ykdysadyýet we parahatçylyk institutynyň geçiren barlaglaryna görä, Türkmenistan "2019-njy ýylda «Global Terrorçylyk Indeksinde" 138-nji bolup, iň soňky setirden orun aldy we şol sanawda dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň başyny çekdi. Bu barada ORIENT habar berýär.

Sanawda dünýädäki iň howpsuz ýurduň iň howply döwlet bolan Owganystan bilen serhetleşýändigi geň galdyryjydyr. Ozal iň howply ýurtlaryň sanawynda birinjiligi Yrak eýeleýärdi.
Türkmenistan bilen birlikde, indeksde 138-nji orny Sloweniýa, Portugaliýa, Belarus, Rumyniýa, Kuba, Singapur we başga-da 26 ýurt eýeledi. Ýöne terrorçylyk howpy boýunça on baldan nol bal görkeziji Merkezi Aziýadan diňe Türkmenistanda bar.
Sanaw 2018-nji ýyl boýunça tassyklanan we subut edilen statistiki gözleglere esaslanýar. Ulanylan maglumatlara görä, gözden geçirilýän döwürde dünýädäki iň uly 20 terrorçylykly hereketiň 17-si Owganystanda bolup geçdi.