Ýewropa Komissiýasy "Sanofiden" COVID-19-a garşy 300 million doza sanjymy satyn alar

Ýewropa Komissiýasy "Sanofiden" COVID-19-a garşy 300 million doza sanjymy satyn alar

Ýewropa Komissiýasy "Sanofi" derman kärhanasyndan Bileleşigiň agza ýurtlary üçin 300 million doza COVID-19 sanjymyny satyn alar. Euronews agentliginiň habar bermegine görä, "Sanofiden" başga-da, beýleki öndürijiler bilen hem ýokary derejeli gepleşikler alnyp barylýar.

Gürrüň netijeli sanjym barada gidýär. Taýýarlanylan serişdeleriň haýsysynyň ahyrky netijede has täsirli boljakdygy belli bolmansoň, Ýewropa tehnologiýalaryň dürli görnüşlerine esaslanýan we dürli kompaniýalar tarapyndan işlenip taýýarlanylan geljegi uly sanjymlara maýa goýar.
Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon der Leýen ýewropalylara howpsuz we koronawirus ýokançlygyndan gorajak derman serişdeleriniň basym elýeterli bolmagy üçin Brýusseliň elde baryny edýändigini aýtdy.
Ýewropanyň saglygy goraýyş boýunça komissary Stella Kyriakides COVID-19-a garşy täsirli sanjymyň häzirki sanitariýa çökgünliginden baş alyp çykmagyň iň ygtybarly ýoludygyny aýtdy.

Mundan öň, Beýik Britaniýanyň Sanofi bilen GSK-den COVID-19-a garşy sanjymyň 60 million dozasyny satyn aljakdygy barada habar beripdik.