Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

  • 10.06.2024 20:54
  • 8678
Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz öňünde tutýar. Bu barada ESPN habar berýär.

Sudzuki bilen söweş 28-nji iýulda Saýtamada bolar, garşydaşlar 68 kg çenli agram derejesinde her biri üç minut dowam edýän üç raund söweşerler.
Pakýaonyň MP Promotions kompaniýasynyň ýolbaşçysy Şon Gibbons güýzde filippinli boksçynyň Las-Wegasda ýarym orta agramda (66,7 kg çenli) WBC tituly üçin Mario Barrios bilen söweşmek isleýändigini aýtdy.

 “Men taryhy döretmek isleýärin” – diýip, Pakýao belledi.

Pakýao karýerasynda 62 ýeňiş gazanyp, sekiz ýeňlişe sezewar boldy. 2021-nji ýylyň güýzünde boksdan çekilýändigini mälim etdi, ýöne şu ýyl Parižde geçiriljek Olimpiada gatnaşmaga synanyşdy, HOK onuň haýyşyny ret etdi.
Amerikaly Barrios 29 ýaşynda, onuň hasabynda professional ringde 29 ýeňiş we iki ýeňliş bar. Ol maý aýynda WBC-niň wagtlaýyn guşagyny gorady.


09.06.2024 15:08
22991

Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär. Boks...

03.06.2024 15:47
18339

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini...

02.06.2024 23:39
8243

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär. Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3...

29.05.2024 13:56
9058

Boksçy Saparmyrat Ödäýew Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin göreşini dowam edýär

Balkanabatdan 23 ýaşly türkmen boksçysy Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda Gonkongdan gelen Li Kon Çinden üstün çykdy. 63,5 kg çenli agram derejesindäki...