“Hem arzan al, hem sowgat al”: Elite elektronika dükanynda Gurban baýramy mynasybetli AKSIÝA başlanýar

  • 10.06.2024 16:01
  • 14113
“Hem arzan al, hem sowgat al”: Elite elektronika dükanynda Gurban baýramy mynasybetli AKSIÝA başlanýar

Lomaý we bölek bahadan öý hojalyk harytlaryny hödürleýän «Elite Elektronika» dükany Gurban baýramy mynasybetli 11-20-nji iýun aralygynda AKSIÝA yglan edýär.

Aksiýa laýyklykda 5 sany şert hödürlenýär:

  • Aksiýa №1: Jemi 6000 manatlyk söwda eden müşderilere ýörite taýýarlanan “Kumtel” brendiniň (ütük, blender, toster) enjamlaryndan islendik biri SOWGAT;
  • Aksiýa №2: “Hansa” brendiniň islendik 4 sany harydyny alana bahasy 3300 manatlyk bolan “Laifen” brendiniň saç guradyjysy SOWGAT;
  • Aksiýa №3:Hansa” brendiniň islendik 3 sany harydyny alana “Romantic Home” brendiniň et maşyny SOWGAT;
  • Aksiýa №4: “Kumtel” brendiniň islendik 4 sany harydyny alana “Kumtel” blenderi SOWGAT;
  • Aksiýa №5: “Atom” , “Emersun” we “Hansa” brendlerinden jemi 5 sany islendik haryt alana “Romantic Home” brendiniň et maşyny SOWGAT;

«Elite elektronika» berk hojalyk enjamlary dükanyndan Hansa, Kumtel, Laifen, Atom, Fakir, Bomann, LG, Samsung, Skyworth, Hitachi, Miele, Thomas, Ariston, Shivaki, Artel, Midea, Braun, Bosch, Panasonic, Philips, Moulinex, Arzum, Tefal ýaly dünýä belli brendleriň ýokary hilli hojalyk tehnikalaryny amatly bahadan alyp bolýar.
Dükandan harytlary şeýle hem 3-6-12 aý GARAŞARYNA alyp bolýar.
Şäher içi eltip bermek hyzmaty MUGT! Welayatlara eltip bermek hyzmaty bolsa 50 manat.
Tölegler nagt we nagt däl görnüşde kabul edilýär.
Harytlara 1-3 ýyl aralyk möhletli kepillikler berilýär.
Iş wagty (hepdäniň ähli güni, arakesmesiz): 9:00-20:00
Salgylar:
Aşgabat şäher, Mollanepes koçesiniň 31-nji jaýy(15-nji tapgyr) "Rysgally" söwda dükany. 0-njy gat.
183-183;
128-128;
+99362 88-14-81;
+99363 40-40-76.

"Altyn asyr" Gündogar bazar(Jygyllyk). D3 blok. 1378-nji dükan.
183-313
+99362980096
Aşgabat şäher. 10ýyl Abadançylyk köçe(Moskowskiý). "Çandybil" söwda merkezi. 223-nji we 224-nji dükanlar.
207-207
+99364443247,
+99364203717

Mary Welaýat. Baýramaly şäher. "Soltan Sanjar" köçesi (Täze bazar).
+99365324044;
+99361334044;
+99365461444;

Tejen şäheri, Arzuw bazary
+99362008520

Instagram@elite_elektronika_
Tik tok: @elite_elektronika
Tmcars Biznes hasap: “Elite Elektronika”


18.06.2024 18:26
28076

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
26622

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20382

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

11.06.2024 06:26
13988

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...