Internetde täze Nissan Murano 2025-i görkezýän wideo peýda boldy

  • 26.05.2024 21:08
  • 10552
Internetde täze Nissan Murano 2025-i görkezýän wideo peýda boldy

Internetde täze  Nissan Murano 2025-iň ilkinji gezek örtüksiz görkezilýän wideosy peýda boldy. IXBT-iň ýazmagyna görä, krossoweriň dizaýnynda möhüm üýtgeşmeler bolup geçipdir, käbir böleklerinde Ariýadan we Kiksden nusga alypdyr.

V-Motion gözenegi ornuny akgynlylyk bilen biri-biriniň üstünde duran faralara geçip gidýän kese zolakly gözenege beripdir. Tapawutlandyryş belgisi ýükdanyň gapagyndan bampere geçipdir we yzky çyralar bolsa has inçelipdir.
Murano 2025-iň salony futuristik atmosfera eýe. Sanly gurallar panelini we Google tarapyndan goldanjakdygy habar berilýän maglumat ulgamyny birleşdirýän uly displeý dessine göze ilýär.
Täze ekranlardan başga-da, salonda Ariýa görnüşindäki howa çalşyjy deşikler, sesi sazlaýan uly düwme we fiziki düwmeli howa gözegçilik blogy bar.
Murano 2025 Pathfinder-de we Infiniti QX60-de hem ulanylýan täzelenen D platformasynda gurlar. Krossower 260 at güýjüni ösdürip, 3,5 litrlik V6 ýerine täze turbo görnüşli dört silindrli hereketlendirijini, şeýle hem yzygiderli üýtgeýän geçirişiň ýerine adaty dokuz tizlikli awtomatiki geçirijini alar diýlip garaşylýar.


13.06.2024 14:34
10447

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

02.06.2024 23:46
5059

Nissan 17 500 dollar bahadan täzelenen Note Autech krossowerini hödürledi

Nissan täzelenen Note Autech krossowerini çykardy, ol aşagynyň beýikligi we üýtgeşik obwesy bilen adaty Note-den tapawutlanýar. Bahasy 17500 dollardan başlaýar diýip, IXBT habar berýär. Modelde 16 dýuýmlyk Autech...

12.05.2024 20:27
9239

Nissan söwda dilerlerine awtoulaglaryny has uly arzanlaşyk bilen satmaga rugsat berdi

Ammarlaryň önümden çakdanaşa doludygy sebäpli, Nissan ABŞ-daky söwda dilerlerine awtoulaglary maslahat berlen bölek satuw bahasyndan hem arzan satmaga rugsat berdi diýip, IXBT habar berýär. Cox Automotive-iň berýän...

24.04.2024 12:48
6989

Nissan Murano-nyň keşbini üýtgedýär: arkadan Porsche, öňden Acura meňzeýär, kapotyň astynda bolsa turbo bar

Nissan Murano krossoweriniň geljekki nesli düýpli üýtgeşmeler alar diýip, Carscoops habar berýär. Hususan-da, awtoulagyň täze dizaýny aljakdygy we öň tarapyndan Acura MDX-i we yz tarapyndan Porsche-ni ýada salmak...