Usik agram derejesine garamazdan The Ring-iň iň gowy boksçylar reýtinginde birinji orny eýeledi

  • 25.05.2024 13:30
  • 13421
Usik agram derejesine garamazdan The Ring-iň iň gowy boksçylar reýtinginde birinji orny eýeledi

“The Ring” žurnalynyň garaýşy boýunça, ukrainaly boksçy, super agyr agramda absolýut dünýä çempiony Aleksandr Usik dünýäniň iň gowy boksçylarynyň reýtinginde agram derejesine garamazdan (P4P) birinji orna çykdy.

RBK-nyň habar berşi ýaly, bu boksçy Er-Riýadda Taýson Fýuriden üstün çykandan soň bolup geçdi, söweşiň netijesinde Usik ähli möhüm çempion guşaklarynyň eýesi boldy.
Usik birinji orundan ikinji iň ýeňil agramda (55,2 kg çenli) öňdebaryjy bolan ýaponiýaly Naoýa Inoueni gysyp çykardy. Inoue 9-njy maýda meksikaly Luis Neri bilen geçirilen söweşde ähli titullaryny goranyndan soň, “The Ring” reýtinginde birinji orny eýeläpdi.
Reýtingde üçünji orny ýarym orta agramda WBA, WBO we WBC çempiony amerikaly Terens Krouford eýeleýär.


10.06.2024 20:54
9432

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

09.06.2024 15:08
24300

Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär. Boks...

03.06.2024 15:47
18518

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini...

02.06.2024 23:39
8343

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär. Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3...