Türkmenistanly küştçi Aýa Baýramowa dünýä çempionatynda bürünç medal aldy

  • 30.04.2024 11:52
  • 10146
Türkmenistanly küştçi Aýa Baýramowa dünýä çempionatynda bürünç medal aldy

Türkmenabatdan 9 ýaşly Aýa Baýramowa küşt boýunça 10 ýaşa çenli kategoriýada geçirilen dünýä çempionatynyň bürünç medalçysy boldy. Çempionat Albaniýanyň Durres şäherinde 26-28-nji aprel aralygynda geçirildi diýip, Orient habar berýär.

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Güljahan Öwlýakuliýewanyň şägirdi bolan Aýa (FIDE reýtingi - 1657) mümkin bolan 11 utukdan 7,5 utuk toplap, haýran galdyryjy oýun görkezdi. Çempionatda altyn medaly Russiýadan Alisa Genrietta (FIDE baýdagy astynda çykyş edýär, 10 utuk, FIDE reýtingi 1883), kümüş medaly Hindistandan Şarwaanike (9 utuk, FIDE reýtingi - 1673) eýeledi.
Çempionatda ýene bir türkmen küştçüsi Dünýä Ruslanowa (FIDE reýtingi - 1634) ýedinji ýere düşdi.
Gyzlaryň arasynda 8 ýaşa çenli kategoriýada 5-nji orny 7 ýaşly Aýlar Hemraýewa  (FIDE reýtingi - 1476) eýeledi.

Dünýä çempionaty "Rapid" we "Blis" formatynda alty kategoriýada geçdi. Gyzlaryň arasynda 10 ýaşa çenli kategoriýada ýaryşa 41 küştçi gatnaşdy. Medal sany boýunça liderleriň arasynda Russiýanyň, ABŞ-nyň, Wýetnamyň, Gazagystanyň we Hindistanyň wekilleri bar.


şu gün 02:04
384

Türkmenistan woleýbol boýunça CAVA Milletler ligasynyň kümüş medallaryny gazandy

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy jemleýji duşuşykda ýaryşyň ýer eýeleri bolan Pakistandan 1:3 hasabynda ýeňlip, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) kümüş medallaryny gazandy. Ýaryş Yslamabatda...

düýn 12:03
5163

Türkmenistanyň woleýbolçylary CAVA Milletler ligasynyň finalyna çykdylar

Türkmenistanyň milli woleýbol ýygyndysy Şri-Lankanyň toparyny 3:0 hasabynda utup, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) Milletler ligasynyň finalyna çykdy. Duşuşyk 16-njy maýda ýaryşyň geçirilýän ýeri...

14.05.2024 13:03
8983

Aşgabatda Olimpiýa suw-sport toplumynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw-sport toplumynyň binasynda döwletiň merkezleşdirilen düýpli maýa goýum serişdeleriniň hasabyna düýpli abatlamak...

14.05.2024 12:26
3877

Türkmen boksçylary Bongkokda olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler

Türkmenistanly türgenler Bongkokda (Tailand) boks boýunça 2-nji Bütindünýä saýlama ýaryşynda ilkinji olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler. Ýaryşlar 23-nji maýdan 3-nji iýun aralygynda geçiriler diýip, Orient agentligi...