Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty internet olimpiadasynyň netijelerini habar berdi

  • 22.04.2024 13:43
  • 5503
Türkmen  döwlet  bedenterbiýe  we  sport  instituty  internet olimpiadasynyň netijelerini habar berdi

Türkmen  döwlet  bedenterbiýe  we  sport  instituty  innowasion  tehnologiýalar  arkaly  bedenterbiýäni  we  sporty  ylmy  esasda öwrenmek boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçiren internet olimpiadasynyň netijelerini yglan etdi.

Internet olimpiadasy 15-nji aprelde geçirilip, oňa Türkmenistanyň 12 sany ýokary okuw mekdebinden  jemi 81 talyp gatnaşdy.
Bäsleşigiň netijeleri boýunça 4 talyp birinji orna, 4 talyp II orna, 4 talyp III orna mynasyp boldy. Bäsleşikde ýeňiş gazanan talyplaryň atlary, olimpiadanyň netijeleri bilen tanyşmak üçin şu salga basyň.
«Ýaşlarymyz  geljege  uly  ynam  bilen,  sportda  ösüşler  sanly  ulgam  bilen»  at  bilen  geçirilen  internet  olimpiada  innowasion tehnologiýalar  arkaly  bedenterbiýäni  we  sporty  ylmy  esasda  öwrenmeklige,  ýaşlary  köpçülikleýin  bedenterbiýe  we  sport  bilen meşgullanmaga giňden çekmeklige, ýaşlar barada döwlet syýasatyny, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmeklige bagyşlandy.
Bäsleşik institutda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň meýilnamasy esasynda eýýäm 4-nji gezek geçirildi.


düýn 16:48
7847

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
14817

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
13786

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

10.06.2024 15:11
21260

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...