UEFA “Barselona” klubuna “PSŽ” bilen oýunda janköýerleriň hereketleri üçin jerime saldy

  • 21.04.2024 11:06
  • 16856
UEFA “Barselona” klubuna “PSŽ” bilen oýunda janköýerleriň hereketleri üçin jerime saldy

“Barselona” klubuna Çempionlar ligasynyň “Pari Sen-Žermen” bilen birinji dörtden bir final oýnunda janköýerleriň özlerini alyp baryşlary üçin jemi 32 müň ýewro möçberde jerime salyndy. Bu barada UEFA-nyň saýtynda habar berilýär.

Oýun 10-njy aprelde Parižde geçip, Kataloniýa klubunyň 3:2 hasabynda utmagy bilen tamamlandy.
“Barselona” janköýerleriň jynsparaz hereketleri üçin 25 müň ýewro, pirotehnika üçin 2 müň ýewro we PSŽ-niň stadionyna ýeten zeper üçin 5 müň ýewro tölär.
Şeýle-de, ispan klubuna ýewrokuboklarda bir myhmançylykdaky oýun üçin janköýerlere petek satmak gadagan edildi, ýöne bu sanksiýa bir ýyl synag möhleti bilen togtadyldy.
16-njy aprelde geçirilen jogap oýnunda “Barselona” parižlilerden 1:4 hasabynda utuldy we ýaryşdan çykyp, geljek ýylda geçiriljek Klublaýyn dünýä çempionatyna saýlanmak mümkinçiligini-de ýitirdi.

 


şu gün 10:11
1997

Belgiýa Slowakiýadan utuldy. Ýewro-2024-üň 4-nji oýun gününiň netijeleri

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda Ukrainanyň milli ýygyndysy garaşylmadyk ýagdaýda Rumyniýadan 3:0 hasabynda utuldy. Geçen Ýewro-da çärýek final tapgyra barmagy başaran ukrainalylar ähli...

düýn 16:36
6592

Ýewro-2024-üň üçünji oýun gününiň netijeleri

Ýekşenbe güni, 16-njy iýunda Germaniýada dowam edýän Ýewropa çempionatynda C we D toparlaryň ilkinji duşuşyklary geçirildi. D toparyň duşuşygy Gamburgda geçdi. Niderlandlar 2:1 hasap bilen Polşadan üstün çykdylar...

düýn 11:14
6622

adidas Ýewro-2024 mynasybetli Jud Bellingem bilen reklama kampaniýasyny hödürledi

adidas kompaniýasy motiwasiýa we töwerekdäkileriň basyşyna garşy göreşmäge bagyşlanan mahabat kampaniýasyny çykardy. Ýewro-2024-e bagyşlanyp çykarylan ruhlandyrýan wideoroligiň baş gahrymany Angliýanyň milli ýygyndysynyň...

düýn 10:56
7592

Albaniýaly futbolçy 22-nji sekuntda Italiýa gol geçirip, rekord goýdy

Albaniýanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Nedim Baýrami Ýewropa çempionatlarynyň taryhynda iň çalt goly geçirdi. Ol Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Italiýanyň milli ýygyndysynyň derwezesine...