8:1. «Galkan» Aşgabatdaky hokkeý ýaryşynyň birinji oýnunda Bahreýniň toparyny ýeňdi

  • 15.04.2024 23:07
  • 12314
8:1. «Galkan» Aşgabatdaky hokkeý ýaryşynyň birinji oýnunda Bahreýniň toparyny ýeňdi

Türkmenistandan "Galkan" hokkeý kluby Aşgabatda şu gün badalga alan hokkeý boýunça halkara ýaryşynyň birinji tapgyrynda Bahreýnden «Bahrain Ice Hockey Club» toparyny 8:1 hasap bilen ýeňdi.

"Galkanyň" hokkeýçileri oýnuň 3-nji minudynda hasaby açdylar, birinji ýarymyň ahyrynda bolsa 5:0 utup gelýärdiler. Ikinji ýarymda bahreýnliler aratapawudy azaldyp bildiler, emma üçünji ýarymda hasap 8:1-e ýetdi.
Toparlaryň ikisi hem A toparda çykyş edýär.
Ýaryş 20-nji aprele çenli dowam eder.

Birinji oýun gününiň beýleki netijeleri:
А topar:

  • «Feniks» (Özbegistan) – «Oman Nationals» (Oman) - 11:3

B topar

  • «Aqmola» (Gazagystan) – «Team-Turkiye» (Türkiýe) - 5:3
  • «ADIHIC-Kazan» (Tatarystan Respublikasy, RF) – «Dordoi» (Gyrgyzystan) - 8:3

düýn 19:08
12163

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

düýn 18:09
7477

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...

düýn 09:28
26196

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

21.06.2024 15:53
29565

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...