Huawei dodak boýagy şekilinde Freebuds Lipstick 2 gulaklyklaryny çykardy

  • 15.04.2024 13:47
  • 5142
Huawei dodak boýagy şekilinde Freebuds Lipstick 2 gulaklyklaryny çykardy

Huawei kompaniýasy dodak boýagy şekilinde gutusy bolan Freebuds Lipstick gulaklyklarynyň ikinji neslini tanyşdyrdy. Bu barada MyDrivers portaly habar berýär.

Gulaklyklaryň zarýad berýän gutusy dodak boýagy görnüşinde ýasalandyr, şol bir wagtyň özünde Huawei Freebuds Lipstick 2-niň özi TWS gulaklyklarynyň adaty dizaýnyna eýedir. Onuň gutusy ak we gara reňkde, gulaklyklaryň özi bolsa kümüş we gyzyl reňkde elýeterlidir.
Huawei Freebuds Lipstick 2 L2HC we LDAC kodeklerini goldaýan 11 mm dinamik draýwerlerine, şeýle hem IP54 standartyna laýyklykda tozandan we çyglylykdan gorag ulgamyna eýedir. Enjamlar gohy basmak funksiýasy bolmazdan 5 sagat ýa-da işjeň gohy basmak funksiýasy bilen 3,5 sagat işleýän akkumulýator bilen üpjün edildi. Şeýle hem öndüriji 2 sagat aýdym diňlemek üçin bary-ýogy 5 minut zarýad bermegiň ýeterlikdigini aýdýar.
Mundan başga-da, gulaklyklaryň birnäçe enjama birikmegi üçin multipoint funksiýasyny goldaýandygy bellenildi. Şeýle hem gutuda gulaklyklardan başga-da, Freebuds Lipstick 2 gutusyny kiçijik ýantorba öwürmäge mümkinçilik berýän berkitmek üçin ýörite gaýyş bar. Gulaklyklar eýýäm Hytaýda 1699 ýuana (takmynan 230 dollar) satylýar.


17.06.2024 18:29
5452

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

12.05.2024 17:55
4286

Huawei bütinleý Android-den aýrylyp HarmonyOS Next-e geçýär

Huawei Android operasion ulgamyny (OS) öz smartfonlarynda ulanmagy düýbünden bes etmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi. Geçiş Huawei-iň öz OS-y bolan “HarmonyOS Next-iň” peýdasyna amala aşyrylar diýip, IXBT ýazýar...

05.05.2024 12:21
3708

Huawei ilkinji gezek öz prosessorynyň binýadynda stol kompýuterini hödürlär

2024-nji ýylyň maý aýynda Huawei öz prosessoryna esaslanýan ilkinji stol kompýuterini hödürlär. Bu barada ixbt.com habar berýär. Qingyun W515x adyny alan täze önüm taryhda bir kristally Kirin 9000C sistemasynyň...

04.05.2024 15:48
5760

Geljekki Huawei Nova 13 Pro we Nova 13 Ultra kamera telefonlarynyň aýratynlyklary aýan edildi

Huawei iki sany täze kamera telefonyny çykarmaga taýynlanýar: Nova 13 Pro we Nova 13 Ultra diýip, Gizmochina habar berýär. Insaýderleriň berýän maglumatlaryna görä, täze önümler täze Huawei Pura 70 seriýasyndaky...