Çeýl Sonnen bilen Anderson Silwanyň arasyndaky ilkinji söweş UFC-niň Şöhrat zalynda ebedileşdiriler

  • 14.04.2024 21:19
  • 10211
Çeýl Sonnen bilen Anderson Silwanyň arasyndaky ilkinji söweş UFC-niň Şöhrat zalynda ebedileşdiriler

14-nji aprelde geçirilen UFC 300 ýaryşynda UFC-niň rekord eýesi braziliýaly Anderson Silwa bilen amerikaly Çeýl Sonneniň arasyndaky ilkinji söweşiň promouşeniň Şöhrat zalyna giriziljekdigi mälim edildi. 

Bu söweş 2010-njy ýylyň 17-nji awgustynda UFC 117 ýaryşynda geçirildi. Özüniň treştoky bilen belli bolan Sonnen söweşiň köp böleginde agalyk etdi, ýöne ahyrynda Silwa agyryly usul bilen ýeňiş gazanmagy başardy.
Söweşiň netijesinde UFC-niň ýolbaşçylygy “Agşamyň iň gowy söweşi” kategoriýasynda söweşijilere bonus berdi, Silwa “Agşamyň iň gowy agyryly usuly” üçin hem bonus aldy.
2012-nji ýylda rewanş geçirildi we bu gezek Silwa ikinji raundda tehniki nokaut arkaly wagtyndan ir ýeňiş gazandy.


düýn 19:08
12163

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

düýn 09:28
25851

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

21.06.2024 15:53
29400

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...

14.06.2024 22:26
26839

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...