Awtonom usulda ýoly bejermek üçin ilkinji robot-ýol tekizleýji ulag tanyşdyryldy

  • 31.01.2024 15:29
  • 10862
Awtonom usulda ýoly bejermek üçin ilkinji robot-ýol tekizleýji ulag tanyşdyryldy

«Robotiz3d» tehnologiýalar kompaniýasy Liwerpul uniwersitetiniň alymlary bilen bilelikde ýoly bejermek üçin köpugurly roboty döretdiler. Bu barada rambler.ru «Interesting Engineering» neşirine salgylanyp habar berýär.

Robot «Awtonom ýoly abatlaýyş ulgamy» (ARRES) diýlip atlandyrylýar. Ol öňdäki tarapynda tekizleýji gurluş (katok) bolan, futuristik dizaýnly, zynjyrly özbaşdak hereket edýän platformadyr. «ARRES» asfaltdaky çukurlary kesgitleýän maşyn görüşi, şeýle hem asfalty guýmak we tekizlemek üçin dürli mehanizmler toplumy bilen enjamlaşdyrylandyr.
Enjamyň galdyran ýamalary suw geçirmeýär we zeperlenmä garşy ýokary durnuklylyga eýedir. Şeýle işler ýerine ýetirilende adamyň gatnaşmagy talap edilmeýär.
Täze önümiň ulanylmagy ýollary bejermekde wagt we pul tygşytlamagy wada berýär, şeýle hem beýleki ýol hereketine gatnaşyjylaryň işine iň az derejede päsgelçiligi kepillendirýär. «ARRES-iň» meýdan synaglary gysga wagtda Hartfordşir şäherinde başlar.


12.09.2022 23:16
8169

Britan alymlary aeroportlar üçin täze rentgen işläp taýýarladylar

Londonyň uniwersitet kollejiniň alymlary aeroportlar üçin täze rentgen işläp taýýarladylar diýip, Daily Mail ýazdy.  "Bu barlag tutuş dünýä möçberinde gizlin howplaryň, şeýle-de neşe serişdeleri we ýabany tebigatdan...

şu gün 09:46
1264

Honor ChatGPT funksiýasy bolan noutbugy görkezdi

Barselonada geçirilýän «Mobile World Congress (MWC) 2024» tehnologiýa sergisiniň çäklerinde «Honor» kompaniýasy emeli aň funksiýalary bolan täze «MagicBook 16 Pro» flagman noutbugyny tanyşdyrdy. «Honor MagicBook...

şu gün 09:45
2335

Lenovo suratkeşler üçin dury ekranly noutbuk çykardy

Hytaýyň «Lenovo» kompaniýasy «MWC 2024» sergisinde dury ekranly noutbugynyň konseptini tanyşdyrdy. Tanyşdyrylan enjam dolulygyna dury bolmaga ukyply displeýe eýedir, şeýlelikde, ulanyjy ekranyň aňyrsyndaky zatlary...

şu gün 09:34
4549

10 döwlet 6G ulgamynyň ösüş ýörelgelerini ylalaşdy. Finlýandiýa öňdebaryjy

Finlýandiýa we ýene dokuz ýurt maglumatlary geçirmegiň 6G torunyň esasy ösüş ýörelgelerini ylalaşyp, olary ýörite jarnamada görkezdiler. Bu barada 27-nji fewralda Barselonada Mobile World Congress-iň geçirilmegi...