Size has ýakyn boldy: Halk market Aşgabatda täze nokadyny açýar

  • 30.01.2024 19:08
  • 46666
Size has ýakyn boldy: Halk market Aşgabatda täze nokadyny açýar

31-nji ýanwarda Aşgabatda Bitarap Türkmenistan (Padwoýski) şaýolunyň ugrunda “Ak ýaýla” söwda merkezinde “Halk marketiň” täze şahamçasy açylar.

 

Täze şahamçasynyň açylyşy mynasybetli 31-nji ýanwardan 2-nji fewral aralygynda AKSIÝA geçiriler:
100 manatlyk söwda eden her müşderä 1 KG POMIDOR WE 1 KG ÝERALMA SOWGAT berilýär.
Tölegler nagt we nagt däl görnüşde kabul edilýär.
Eltip bermek hyzmaty mugt ýerine ýetirilýär.
Aşgabadyň dürli künjeklerindäki beýleki söwda şahamçalaryndaky ýaly, bu ýerde hem gök we bakja önümleriniň, et we süýt önümleriniň, hojalyk harytlarynyň we ş.m. giň toplumyny amatly bahalardan satyn alyp bolar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+99363 98-57-72;
95-55-25
Instagram: halk.market


düýn 20:54
50776

Erkekler üçin nähili sowgat almaly? Avva, Mavi, Altinyildiz amatly teklip bilen ýüzlenýär

Erkekler üçin brend egin-eşikleriň dükany bolan Avva, Mavi we Altinyildiz dükanlarynda uly arzanlaşyklar yglan edildi. AVVA dükanynda Parfýum – 199 m; Switer – 199 m; Sweatshirt – 199 m; Köýnek – 99 m; Kemer –...

19.02.2024 08:04
27044

Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda garaşylýan howa maglumaty (19.02 - 25.02)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda...

17.02.2024 19:24
121672

LC Waikiki-de 1 alana 1-i mugt ýa-da bir harydy 50% arzan alyp bolýan aksiýa geçirilýär

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynda täsin aksiýa geçirilýär. Islendik adam dükandan 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasyndan ýa-da ähli harytlara 50% arzanladyş aksiýasyndan peýdalanyp biler. Şeýle hem...

17.02.2024 16:52
7369

Arzan himiýa harytlarynyň onlaýn dükany bolan OWAL eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy

Öý hem hojalyk himiýa harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan  satyn alyp bolýan OWAL onlaýn dükany eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy. Onlaýn dükandan: 250 manada çenli söwda edene, eltip bermek hyzmatynyň bahasy...