Hagi Life dükanyna erkek egin-eşikleriniň täze toplumy geldi. Bahalar 199 manatdan başlaýar

  • 30.01.2024 19:03
  • 121790
Hagi Life dükanyna erkek egin-eşikleriniň täze toplumy geldi. Bahalar 199 manatdan başlaýar

Aşgabatda «Parahat» (Mir) bazaryndaky «Hagi Life» dükanyna  erkek egin-eşikleriniň täze tapgyry geldi.

Täze gelen kolleksiýada:

  • Switerler – 299,99 manatdan;
  • Wodolazkalar – 299,99 manatdan;
  • Jins balaklar – 199,99 manatdan;
  • Ýarym klassik balaklar – 299,99 manatdan;
  • Jogger balaklar – 299,99 manatdan;
  • Kurtkalar – 249,99 manatdan
  • Sport eşikleri – 349,99 manatdan hödürlenilýär.

Hagi Life dükanyndan islendik adam göwnünden turjak egin-eşigini özüne laýyk ölçegden tapyp biler. Dükanda gündelik egin-eşiklerden başlap, klassik eşikleriň giň toplumy bar.
Şeýle-de harytlary öňünden tölegsiz 3 aý garaşaryna hem satyn alyp bolýar.
Hagi Life dükanynda hödürlenýän harytlary öýde oturan ýeriňizden hem saýlap, satyn alyp bilersiňiz. Munuň üçin asmanexpress.com/shop onlaýn platformasyna girip, islän görnüşiňizi saýlamak ýeterlik.

Salgysy: Aşgabat ş., «Parahat» (Mir) bazary.
Habarlaşmak üçin:
+99364 75-13-20
Instagram: @hagi_life_tm


20.02.2024 20:54
54016

Erkekler üçin nähili sowgat almaly? Avva, Mavi, Altinyildiz amatly teklip bilen ýüzlenýär

Erkekler üçin brend egin-eşikleriň dükany bolan Avva, Mavi we Altinyildiz dükanlarynda uly arzanlaşyklar yglan edildi. AVVA dükanynda Parfýum – 199 m; Switer – 199 m; Sweatshirt – 199 m; Köýnek – 99 m; Kemer –...

19.02.2024 08:04
28901

Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda garaşylýan howa maglumaty (19.02 - 25.02)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda...

17.02.2024 19:24
121895

LC Waikiki-de 1 alana 1-i mugt ýa-da bir harydy 50% arzan alyp bolýan aksiýa geçirilýär

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynda täsin aksiýa geçirilýär. Islendik adam dükandan 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasyndan ýa-da ähli harytlara 50% arzanladyş aksiýasyndan peýdalanyp biler. Şeýle hem...

17.02.2024 16:52
7437

Arzan himiýa harytlarynyň onlaýn dükany bolan OWAL eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy

Öý hem hojalyk himiýa harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan  satyn alyp bolýan OWAL onlaýn dükany eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy. Onlaýn dükandan: 250 manada çenli söwda edene, eltip bermek hyzmatynyň bahasy...