30%-den 80%-e çenli. FLO aýakgap dükanynda rekord arzanlaşyklar dowam edýär

  • 30.01.2024 18:16
  • 4841
30%-den 80%-e çenli. FLO aýakgap dükanynda rekord arzanlaşyklar dowam edýär

Türkiýäniň FLO kompaniýasynyň Aşgabatda “Berkarar” söwda dynç-alyş merkezinde ýerleşýän resmi dükanynda ýylyň rekord arzanlaşyklar dowam edýär. Dükanda bar bolan aýakgaplaryň ählisine 30%-den 80%-e çenli arzanlaşyk hereket edýär.

“Kinetix”, “U.S. Polo Assn.”, “Polaris”, “Lumberjack”, “Lotto”, “Torex”, “Nine West”, “INCI”, “Puma” ýaly dünýä belli markalaryň aýakgaplary satylýan bu dükandan islendik adam çagalar, zenanlar, erkekler üçin durmuşyň islendik pursatyna niýetlenen aýakgaby satyn alyp biler.
FLO dükanynyň harytlaryny, arzanlaşyklaryny diňe dükana baryp däl, eýsem, asmanexpress.com/shop/tm/  saýtynyň üsti bilen saýlap, satyn alyp bilersiňiz. Bu onlaýn platformadan sargyt edilen aýakgaby FLO dükany 90 minudyň içinde öýüňize eltip berer.
Şeýle hem FLO dükanyndan öňünden tölegsiz, 6 aý garaşaryna 1500-3000 manatlyk söwda edip bolýar.

Hem ýokary hilli, hem tygşytly geýinmek üçin amatly pursaty elden bermäň!
Saýt: asmanexpress.com/shop/tm
FLO dükany, «Berkarar» SDAM, 0-njy gaty.
Tel: +993 64 76-89-08
Instagram: flo_turkmenistan


20.02.2024 20:54
54255

Erkekler üçin nähili sowgat almaly? Avva, Mavi, Altinyildiz amatly teklip bilen ýüzlenýär

Erkekler üçin brend egin-eşikleriň dükany bolan Avva, Mavi we Altinyildiz dükanlarynda uly arzanlaşyklar yglan edildi. AVVA dükanynda Parfýum – 199 m; Switer – 199 m; Sweatshirt – 199 m; Köýnek – 99 m; Kemer –...

19.02.2024 08:04
28954

Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda garaşylýan howa maglumaty (19.02 - 25.02)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda...

17.02.2024 19:24
121914

LC Waikiki-de 1 alana 1-i mugt ýa-da bir harydy 50% arzan alyp bolýan aksiýa geçirilýär

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynda täsin aksiýa geçirilýär. Islendik adam dükandan 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasyndan ýa-da ähli harytlara 50% arzanladyş aksiýasyndan peýdalanyp biler. Şeýle hem...

17.02.2024 16:52
7443

Arzan himiýa harytlarynyň onlaýn dükany bolan OWAL eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy

Öý hem hojalyk himiýa harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan  satyn alyp bolýan OWAL onlaýn dükany eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy. Onlaýn dükandan: 250 manada çenli söwda edene, eltip bermek hyzmatynyň bahasy...