Türkmen tennisçisi 14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Merkezi we Günbatar Aziýanyň çempiony boldy

  • 22.01.2024 12:16
  • 9493
Türkmen tennisçisi 14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Merkezi we Günbatar Aziýanyň çempiony boldy

Türkmenistanly tennisçi Ilima Guseýnowa Maskatda (Oman) 14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Merkezi we Günbatar Aziýanyň saýlama çempionatynyň çempiony boldy. Iki tapgyrdan ybarat ýaryşa 13 ýurduň wekilleri gatnaşdy.

Iki ýaryşyň jemi boýunça Ilima ýekelikde iki altyn, Aýlar Kakabaýewa bilen bilelikde çykyş edip hem iki kümüş medal eýeledi.
Ilkinji altyn medal ugrunda bäsleşikde Türkmenistanyň 13 ýaşyndaky ilkinji raketkasy çärýek finalda Tali Essam Ali Al Busaýdi (Oman) - 6:0, 6:0, ýarym finalda Asal Farahbodniai (Eýran) - 6:2, 6:2 hasabynda ýeňdi we finalda Eýranyň beýleki bir wekili Hana Şabanpurdan 6:4, 6:4 hasabynda üstün çykdy.

Ikinji altyn medal Ilima kyn düşdi. Çärýek finalda Arin Al Azkawini (Oman) - 6:1, 6:1 we ýarym finalda bolsa Asal Farahbodniai (Eýran) - 6:1, 6:4 hasaby bilen ýeňiş gazansa-da, 3,5 sagat dowam eden finalda ildeşimiz üçünji torda ýitirildi - 2:5 hasabynda ýeňilýärdi. Ýöne muňa garamazdan, erjellik bilen 4:6, 6:1, 7:5 hasabynda ýeňiş gazanmagy başardy.
Ilima Guseýnowa bilen Aýlar Kakabaýewa bilelikde oýnap ilkinji ýaryşda Omandan Tali Essam Ali Al Busaýdini we Salma Issa Al Riýamini - 6:0, 6:1, finalda bolsa Eýrandan Golsa Rahimianamiri/Hana Şabanpour - 4:6, 7:6 (4), 1:10 hasabynda ejiz geldiler. Ikinji ýaryşda ýarym finalda türkmen tennisçileri halkara jübüti Tal Essam Ali Al Busaýdiden (Oman)/Asal Farahbodniaiden (Eýran) 6:1, 6:0 hasabynda rüstem gelseler-de, çekeleşikli finalda eýranly Golsa Rahimianamiriden/Hana Şabanpurdan 6:3, 3:6, 10:12 hasabynda utuldylar.
Umumy hasapda TTF-niň eminler toparynyň başlygy Igor Zubkowyň bäsleşige ýolbaşçylyk eden Türkmenistanyň topary ikinji orun eýeläp, Aziýa çempionatynda (U-14) gatnaşmaga hukuk gazandy. Birinji orna Eýranyň topary, Ýemeniň topary üçünji orna mynasyp boldular.


şu gün 07:49
1639

Türkmen karateçileri BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasy ýaryşynda iki bürünç medal gazandylar

Türkmenistanly türgenler Fujeýrada (Birleşen Arap Emirlikleri) geçirilen «Ýaşlar karate ligasy» halkara ýaryşynda iki bürünç medal gazandylar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär....

27.02.2024 23:35
7542

Messi, Holand we Jokowiç sport “Oskaryna” dalaş edýär

Sport “Oskary” diýlip atlandyrylýan abraýly Laureus baýragyna dalaşgärler belli boldy. Sekiz nominasiýada dalaşgärleriň sanawy guramaçylyk komitetiniň saýtynda ýerleşdirildi diýip, RBK habar berýär. Baýragyň gowşurylyş...

27.02.2024 15:00
23170

“Men size bil baglaýaryn!” Arsen Wenger Türkmenistany futbol üstünliklerine ruhlandyrdy

Londonyň “Arsenalynyň” öňki halypasy Arsen Wenger Türkmenistandaky futbol janköýerlerine we söýüjilerine ýüzlendi. Meşhur fransiýaly hünärmen ýurduň beýik futbol ýurduna öwrülmegini arzuw etdi. “Türkmenistandan...

27.02.2024 08:56
7585

Türkmen dzýudoçylary Warsaw European Open 2024 ýaryşynda altyn we kümüş medal gazandylar

Türkmen dzýudoçylary Maýsa Pardaýewa we Serdar Rahymow 24-25-nji fewralda Warşawada geçirilen “Warsaw European Open 2024” ýaryşynda, degişlilikde, altyn we kümüş medal gazandylar. Bu barada “Türkmenistan: Altyn...