Dünýäde ilkinji 2TB-lyk mikro SD hödürlendi

  • 15.01.2024 17:42
  • 8769
Dünýäde ilkinji 2TB-lyk mikro SD hödürlendi

Taýwanyň SSD gaty berk diskleri öndüriji hökmünde tanalýan AGI kompaniýasy 2 TB göwrümli dünýäde ilkinji mikro SD kartyny hödürledi diýip, Ferra Techradar-a salgylanyp ýazýar.

Bu mikro SD-de 4K wideony ýazga alyp bolar. Onuň okamak we ýazmak tizligi degişlilikde 170 we 160 MB/s-e ýetýär.
Şeýle öndürijilige ýetmek üçin CR138-e gabat gelýän kart okaýjyny ulanmaly. Kartada awtomatiki düzediş funksiýasy, ýokary tizlikli UHS-1 U3 protokoly, V30 / A2 utgaşyklygy we tozan, suw, zarba, magnit meýdanlaryndan we rentgen şöhlelerinden doly goragy bar.

şu gün 07:23
2647

Türkmenistanyň Prezidenti ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady. "Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde...

düýn 14:21
11238

Ýuwaş ummanyndan 15 müň ýyl ýaşap bilýän jandar tapyldy

Meksika bilen Gawaýiniň arasynda ýerleşýän Klarion Klipperton zolagyna 45 günlük ekspedisiýanyň dowamynda Geteborg uniwersitetiniň gözleg topary çuň düzlükde ýaşaýan täze görnüşleri tapdy. Iňlis gämisi “Jeýms Kukda”...

düýn 14:16
7894

Ýaponiýalylar 100 milliard dollara “kosmos liftini” gurmak kararyna geldiler

Ýaponiýanyň Obayashi Corporation kompaniýasy Ýeriň orbitasyna barýan lifti gurmak baradaky meýilnamasyny yglan etdi diýip, Science Alert habar berýär. Bahasy 100 milliard dollar bolar diýlip çaklanylýan bu taslama...

11.06.2024 12:57
2295

«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat açyldy

Ýurdumyzda «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat öz işine başlady. Halkara maslahata gatnaşýan alymlary hem-de myhmanlary Prezident Serdar Berdimuhamedow gutlady...