«Hagi Life» dükanyna erkek egin-eşikleriniň täze tapgyry geldi. Dükan bahalary bilen tanyşdyrýar

 • 06.01.2024 16:36
 • 73070
«Hagi Life» dükanyna erkek egin-eşikleriniň täze tapgyry geldi. Dükan bahalary bilen tanyşdyrýar

Aşgabatda «Parahat» (Mir) bazarynda täze açylan «Hagi Life» dükanyna  erkek egin-eşikleriniň täze tapgyry geldi. Dükanda erkekler üçin gündelik egin-eşiklerden başlap, klassik eşikleriň giň toplumy bar.

Şeýle hem dükanda egin-eşiklerde uly arzanlaşyklar yglan edildi.

 • Köýnek – 250 m
 • Jinsiler (polklassik) – 220 m
 • Galyň kurtka — 350 m;
 • Koža — 350 m;
 • Uzyn plaş – 600 m
 • Switer – 100 m
 • Žempir (syrmaly) – 190 m
 • Ýeňsizler – 190 m
 • Plaşowka – 250 m
 • Sport eşikleri – 350-500 m
 • Krossowkalar – 400-500 m
 • Erkekler üçin içki eşikler, 3 komplekt – 100m

Dükanda harytlary öňünden tölegsiz 3 aý garaşaryna hem satyn alyp bolýar.
Salgysy: Aşgabat ş., «Parahat» (Mir) bazary.
Habarlaşmak üçin:
+99364 75-13-20
Instagram: @hagi_life_tm

şu gün 18:26
106

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
25956

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
19902

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

11.06.2024 06:26
13570

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...