Microsoft Excel-e Python programmirleme dilini oturtdy

  • 23.08.2023 23:59
  • 9731
Microsoft Excel-e Python programmirleme dilini oturtdy

Microsoft Excel programmasynda Python programmirleme diline goldawy ornaşdyrar.

Microsoft-yň häzirki zaman amallarynyň baş müdiri Stefan Kinnestrand The Verge portalyna beren habarynda: "Python-yň grafikleri we kitaphanalary arkaly Excel-de maglumatlary dolandyryp we gözläp bilersiňiz, soňra Excel-iň formulalaryny, diagrammalaryny we jemleýji tablisalaryny ulanyp bilersiňiz" - diýdi. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylar maglumatlary wizuallaşdyrmak üçin ýöriteleşdirilen Matplotlib we Seaborn kitaphanalaryny hem ulanyp bilerler.
Täze funksiýalara girmek üçin goşmaça programma üpjünçiligini gurnamak talap edilmeýär. Ilki bilen, programma dilini goldaýan ofis programmasynyň täzelenmesi diňe Windows-da elýeterli bolar, ýöne soňra beýleki platformalarda hem goýberiler. Şeýle hem, Microsoft-yň wekilleri Python-ly Excel-iň beta-wersiýasynyň Microsoft 365 abuna ýazylyşygyna girjekdigini belläp geçdi, ýöne synag tamamlanandan soň, "käbir funksiýalary satyn almak üçin ygtyýarnama talap eder".


21.09.2023 22:42
4808

Microsoft Windows-daky Paint-i kämilleşdirip, Photoshop-a meňzedýär

Microsoft iň ýönekeý, mugt grafika redaktory bolan Paint-i kem-kemden döredijilik üçin peýdaly gurala öwürmäge ymtylýar. Kompaniýa Photoshop-yň esasy aýratynlyklaryndan birini Paint-de amal etdi: gatlaklar, ýöne...

06.08.2023 18:38
2402

Täze «Windows-da» ozalky sesli kömekçi bolmaz

«Microsoft» kompaniýasy «Windows 11-den» sesli kömekçi «Cortana-ny» öçürdi. Bu barada gazeta.ru «Windows Latest» portalyna salgylanyp habar berýär. «Cortana» eýýäm «Windows 11 Insider» ulgamynda goldanylmagyny...

14.07.2023 16:28
3933

Microsoft 15 ýyldan soň, Calibri şriftine derek täze başlangyç şrifte geçer

Microsoft-yň baş programma menejeri Saý Deniels kompaniýanyň meşhur Calibri şriftinden el çekmegine soňky nesilleriň has ýokary durulykdaky ekranlarynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berdi...

30.04.2023 10:19
4405

Microsoft Windows 10 üçin täzelenmeleri çykarmagyny bes eder

Microsoft kompaniýasy Windows 10 operasion sistemasy üçin uly täzelenmeleri işläp düzmegi bes edýär. Bu barada kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen habara salgylanyp, TASS habar berýär. “Häzirki wersiýa, 22H2, Windows...