«Merw» kluby täjikleriň «Hujandyny» ýeňip, AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş eder

  • 23.08.2023 10:23
  • 17114
«Merw» kluby täjikleriň «Hujandyny» ýeňip, AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş eder

AFK-nyň kubogynyň pleý-off tapgyrynyň çäginde geçirilen duşuşykda Mary şäheriniň “Merw” topary myhmançylykda Täjigistanyň “Hujand” toparyndan üstün çykdy. Esasy wagty 1:1 hasabynda tamamlanan duşuşygyň goşmaça wagtynda “Merw” garşydaşyndan 2:1 hasabynda üstün çykdy. “Merwe” ýeňiş getiren toplary Murat Ýakşiýew (54-nji minut) bilen Myrat Öwezmyradow (114-nji minut) geçirdiler.

Şeýlelikde, Mary şäheriniň topary  AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş etmäge mümkinçilik aldy. Mary şäheriniň toparynyň toparçalaýyn bäsleşikdäki garşydaşlary Paýtagtymyzyň “Altyn Asyr”, Täjigistanyň “Rawşan” hem-de Gyrgyz Respublikasynyň “Abdyş-Ata” toparlary bolar.
AFK-nyň Kubogy-2023/24-iň Merkezi Aziýa sebitindäki toparçalaýyn bäsleşigi şu ýylyň 20-nji sentýabry bilen 14-nji dekabry aralygynda geçiriler.


şu gün 10:55
787

“Ýuwentusyň” baş tälimçisi wezipesine Týago Motta bellenildi

“Bolonýanyň” öňki baş tälimçisi Týago Motta “Ýuwentusa” halypa bellenildi. Bu barada klubuň metbugat gullugy resmi saýtda habar berýär. “Men “Ýuwentus” ýaly uly kluba ýolbaşçylyk etmekde täze tejribe toplamaga...

şu gün 10:51
1689

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň öňki tälimçisi Azerbaýjanyň milli toparyna ýolbaşçy boldy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň öňki tälimçisi Fernandu Santuş Azerbaýjanyň milli ýygyndysynyň täze halypasy boldy. Baş tälimçiniň bellenendigi barada Azerbaýjanyň Futbol Federasiýalarynyň Assosiasiýasynyň saýtynda...

düýn 14:27
8456

Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy

Kriştianu Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ol Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň Irlandiýa garşy ýoldaşlyk oýnunda meýdança çykyp, bu görkezijini 1226 oýna ýetirdi...

düýn 14:02
12949

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...