«Lälezar Zaman» HK gurluşyk üçin materiallaryň dürli görnüşlerini hödürleýär

  • 01.10.2022 10:20
  • 9726
«Lälezar Zaman» HK gurluşyk üçin materiallaryň dürli görnüşlerini hödürleýär

«Lälezar Zaman» hususy kärhanasy müşderilere ýokary hilli asma potoloklaryny, plintuslaryny, karnizleri, kabel kanallarynyň hem-de gurluşyk üçin polimer listleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär.

Bulardan başga-da, «Lälezar Zaman» HK biodargamaga ukyply materiallardan  hem-de plastikden azyk önümleri üçin gaplary hem öndürýär.
2012-nji ýylda esaslandyrylan bu kärhananyň önümçilik zawody Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýerleşýär.
HK müşderilere önümleriniň dürli reňklerini hem-de dizaýnlaryny hödürleýär. Galyberse-de, kärhananyň ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri müşderileriň isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin işjeň zähmet çekýärler.


Ygtybarly hem kepillikli işiniň netijesinde kärhana müşderileriniň ýokary ynamyny gazanmagy başardy. «Lälezar Zaman» HK müşderileriniň isleglerini doly kanagatlandyrmagy, ýokary hilli hem ygtybarly hyzmaty hemişe ilkinji nobatda goýýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+993 564 3-22-32
+99361 47 82 78
+99362 33 46 46
+99362 87 26 22

26.11.2022 22:12
1878

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (20-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

26.11.2022 16:58
19422

Täze açylan «Arzuwly günler» toý hyzmatlary toý-sadakalaryny ýokary derejede gurnap berýär

Täze açylan «Arzuwly günler» toý hyzmatlary paýtagtymyz Aşgabatda we onuň golaý çäklerinde toý dabaralaryny, sadakalary ýokary derejede gurnap bermek hyzmatlaryny hödürleýär. ÄHLI ZAT BIR ÝERDEN BITÝÄR «Arzuwly...

21.11.2022 17:05
9203

Zemmhome öýüň bezegi üçin dünýä belli markalaryň harytlaryny hödürleýär

Zemmhome onlaýn dükany ýokary hilli öý mebelleriniň we saýlama harytlarynyň dürli görnüşlerini müşderilerine hödürleýär. Bu onlaýn platformanyň üsti bilen, islendik müşderi Ýewropanyň kaşaň we häzirki zaman stilindäki...

21.11.2022 16:52
2790

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (19-njy bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...