«Brandcoll» müşderilere ähli gerek harydy bir ýerde hödürleýär

  • 31.08.2022 18:36
  • 15800
«Brandcoll» müşderilere ähli gerek harydy bir ýerde hödürleýär

Elektron söwdanyň ýokary depginler bilen ösýän döwründe Türkmenistanda bu hyzmaty hödürleýän mobil goşundylaryň sany hem barha artýar. Şeýle hyzmaty hödürleýän mobil goşundylaryň biri hem «Brandcoll». Eýsem, bu mobil goşundy beýlekilerden nämesi bilen tapawutlanýar. TmCars.info okyjylaryna muny seljerip berýär.

«Brandcoll» — bu öýde oturan ýeriňizden söwda etmegiň aňsat ýoly! Bu mobil goşundysyny ýükläp, müşderi ähli gerekli harytlaryny bir ýerden tapyp biler. Nirede bolsaňyzam, islendik wagtda Brandcoll mobil goşundysy bilen siz markalaryň möwsümleýin täze harytlary, gündelik ýörite aksiýalar we başga hiç ýerde gabat gelmeýän arzanladyşlar bilen tanşyp bilersiňiz. Egin-eşiklerden kompýuterlere, sport enjamlaryndan şahsy ideg serişdelerine, aksessuarlardan mebellere, kosmetiki serişdelerinden çaga eşiklerine çenli ähli gerekli harytlaryňyzy ýekeje düwmä basmak arkaly alyň. Siziň etmeli ýekeje zadyňyz ‒‒ saýlan harytlaryňyzy sebediňize goşmak.

Brandcoll-da nämeler bar?
Size gerek bolan ähli haryt bar. Möwsümiň iň köp isleg bildirilýän egin-eşikleriniň, aýakgapdyr şypbyklarynyň, sport egin-eşikleridir enjamlarynyň, hojalyk harytlarynyň dürli görnüşlerini iň amatly bahadan tapyp boljak ýer ‒‒ Brandcoll mobil goşundysy. Şeýle hem öý bezeglerinden bäbeklere gerek zatlar, kosmetikadan şahsy ideg serişdelerine çenli dürli kategoriýalardaky gözleýän harytlaryňyz bu ýerde Size garaşýar! Brandcoll goşundysy arkaly öý we ofis mebelleri, çaga arlyklary, çaga oýunjaklary, elektroniki enjamlar we aksessuarlar ýaly dürli kategoriýalardan oturan ýeriňizde dessine söwda edip bilersiňiz. Brandcoll bilen ähli zerur harytlaryňyz gapyňyzda!

Brandcoll-da ýüzlerçe kategoriýa bar!
Aýakgap, arassaçylyk serişdeleri, aksessuar we sumka, sagat, öýde geýilýän eşikler, äýnek, içki eşik, kosmetika we şahsy ideg, supermarket, Petshop, saglyk we sport, saçak we aşhana, mebel, wanna, kofe ýasaýan maşyn, öý bezeg serişdeleri, makiýaž, beden makiýažy, saç idegi, atyr, kiçi öý esbaplary, kompýuter we planşet, oýun konsoly, kamera, TV, nauşnik, durmuş enjamlary, ykjam telefony, çaga eşikleri, sanly oýun kodlary we başgada köp-köp harytlar!

Aksiýaly harytlary sypdyrmaň
Brandcoll mobil goşundysynda aksiýaly harytlary gözläň hem-de hakyky arzanladyşlardan we söwdadan lezzet alyň! Her bir harydyň aşagynda ýazylan teswirleri okaň we harydyň bahalandyrmalaryna görä netije çykaryň! Iň gowy bahalandyrylan harytlary satyn alyň!

Ýüzlerçe marka
Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Lacoste, Tommy Hilfiger, Ramsey, Oysho, Mango, Koton, Defacto, LC Waikiki, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Fendi, D&G, Versace, Emporio Armani, Roberto Cavalli, Philipp Plein, United Colours of Benetton, Burberry, Michael Kors, Zara, Jack&Jones, GAP, Diesel, Calvin Klein, Dior, Victoria’s Secret, Pink, Penti, Intimissimi, NYX Professional Make-Up, Flormar, Mac, L'Oreal Paris, Bobbi Brown, Nike, Adidas, Under Armour, Reebok, Skechers, New Balance, Hotiç, Ella, Derimod, Kemal Tanca, Ziya, Cabani, Twist, Ipekyol, Yargıcı, Vakko, Mothercare, Divarese, Converse, Levi's, Madame Coco, U.S. Polo Assn., Pierre Cardin we ençemesi.

Tiz we Howpsuz Söwda
SSL Howpsuzlyk sertifikatlaşdyrmasy arkaly maglumatlaryňyz howpsuz ýagdaýda goralýar.

Töleg Görnüşleri
Sargydyňyz eliňize gowuşanyndan soňra, tölegi gapyda nagt we nagt däl görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz.

24 Sagatda Kargo Pursaty
Alýan harytlaryňyzda 24 sagadyň dowamynda kargo pursaty arkaly, size gerek zatlaryňyz gapyňyza tiz wagtda gelsin!

Brandcoll mobil goşundysy Play Marketden we App Store-den şu salgylardan ýükläp alyp bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 606-909
Elektron salgysy: contact@brandcoll.com

düýn 17:45
4016

Jo JIRARD, «Islän zadyňy islendik birine nädip satmaly» (16-njy bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: Giriş — 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm...

düýn 14:01
7095

Çaga näme üçin programmirlemegi öwretmeli? KiberONE muny ene-atalara düşündirmek üçin MUGT sapak geçirýär

Programmirleme, emeli aň, saýt döretmek, çat-botlary... soňky wagtlarda bu iň ýygy-ýygydan eşidilýän sözlere öwrüldi. Häzirki zaman dünýäsi her bir adamyň bu düşünjelerden belli bir derejede habarly bolmagyny talap...

24.09.2023 16:55
18763

Türkmenistanda öz logotipiň bilen ýeňsiz kurtkalary nireden sargyt edip bolýar?

«Gadyr Style» kärhanasy marketler, söwda merkezleri, hyzmatlar ulgamynda dürli işler bilen meşgullanýan hususy kärhanalar üçin dürli dizaýndaky ýörite ýeňsiz kurtkalary taýýarlap bermek hyzmatyny hödürleýär. Güýz...

23.09.2023 18:44
12176

Elite Elektronika dükany Hansa brendiniň önümlerine uly aksiýa geçirýär: 50%-e çenli arzanladyş we sowgatlar

«Elite Elektronika» dükanlary Germaniýanyň ýokary hilli tehnikasy bolan Hansa brendiniň önümlerine uly aksiýa yglan edýär. Aksiýanyň çäklerinde müşderiler 50%-e çenli arzanladyş, mikrotolkunly peç, tozan sorujy...