Awstraliýanyň täze premýer-ministri Albaneze kasam kabul etdi

  • 23.05.2022 17:16
  • 4234
Awstraliýanyň täze premýer-ministri Albaneze kasam kabul etdi

Awstraliýada ýeňiş gazanan Leýboristler partiýasynyň lideri Entoni Albaneze duşenbe güni täze premýer-ministr hökmünde kasam kabul etdi diýip, 7NEWS teleýaýlymy habar berýär.

Şol bir wagtda: wise-premýer hökmünde Riçard Marlz, daşary işler ministri hökmünde Penni Wong, maliýe ministri hökmünde Keti Gallaher, gaznaçy hökmünde Jim Çalmers dagylar kasam kabul etdiler.
Duşenbe güni gijräk Albaneze we Wong Ýaponiýa ugrarlar. Şol ýerde QUAD — Hindi-ýuwaş umman sebitinde howpsuzlyk meseleleri boýunça dörttaraplaýyn maslahat beriş mehanizminiň sammiti geçer.  QUAD-yň düzümine ABŞ, Awstraliýa, Hindistan we Ýaponiýa girýär.


16.02.2023 12:03
4124

Türkmenistanda Awstraliýanyň täze ilçisi işläp başlady

15-nji fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Awstraliýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Greým Lesli Mihandan ynanç...

14.05.2022 09:17
7314

Serdar Berdimuhamedow Awstraliýa Arkalaşygynyň General-gubernatoryny gutlady

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Awstraliýa Arkalaşygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Awstraliýa Arkalaşygynyň General-gubernatory Dewid Jon Hýorlä tüýs ýürekden...

27.11.2021 12:15
4988

Awstraliýa kömre we gaza derek energiýanyň dikeldilýän çeşmesini tapdy

Awstraliýa kömre garaşlylygyny azaltmaga mümkinçilik tapdy. Ýurtda bölekleýin ýel energiýasyna geçmäge mümkinçilik berjek elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň deňiz infrastrukturasy baradaky kanun taslamasy...

şu gün 12:39
29

Türkmenistan BMG-niň gurluşlarynyň ýurtda wekilçiligini artdyrmaga taýýardygyny mälim etdi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň hem-de bu guramanyň sebitleýin düzümleriniň ýolbaşçylary bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi...