Çimaýew UFC 273-de Býornsden üstün çykdy

  • 10.04.2022 12:49
  • 10436
Çimaýew UFC 273-de Býornsden üstün çykdy

Garyşyk stiliň şwesiýaly söweşijisi Hamzat Çimaýew Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ABŞ-nyň Jeksonwill şäherinde geçirilen 273-nji belgili turnirinde braziliýaly Gilbert Býornsden üstün çykdy. 

Ýarym orta agramda tutluşyk üç raund dowam etdi, netijede emin agzalary 29:28 hasabynda asly çeçen bolan şwesiýaly söweşijiniň güýçli bolandygyny biragyzdan ykrar etdiler.
Çimaýew garyşyk başa-baş söweşde 11 söweşiň ählisinde, şol sanda UFC-niň howandarlygynda bäş söweşde ýeňiş gazandy. Býornsiň hasabynda indi 20 ýeňiş we bäş ýeňliş bar.  


20.11.2022 12:26
22536

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29412

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18846

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26205

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...